Προσωπικό / Faculty

Δρ. Νίκος Σουλελές

Επίκουρος Καθηγητής, Συντονιστής ΜΑ Διαδραστικά Πολυμέσα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική τεχνολογία στις καλές τέχνες και τη σχεδιαστική, κοινωνική σχεδίαση, σχεδιαστική σκέψη.

 

Dr. Nicos Souleles

Assistant Professor, Co-ordinator MA Interactive Multimedia

Research interests: Educational research and educational technology in art and design, design for social change, design thinking.

 

elearningartdesign.org

Δρ. Παναγιώτης Ζαφίρης

Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή, κοινωνική πληροφορική, χωρίς αποκλεισμούς σχεδιασμός, σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Dr. Panayiotis Zaphiris

Professor, Dean of the School of Fine and Applied Arts

Research interests: Human computer interaction, social computing, inclusive design, design of interactive systems for people with disabilities.

 

cyprusinteractionlab.com

Δρ. Ανδρέας Λανίτης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Χρήση στατιστικών μοντέλων εμφάνισης σε εφαρμογές αποκωδικοποίησης, κωδικοποίησης και σύνθεσης ψηφιακών εικόνων.

Dr. Andreas Lanitis

Associate Professor, Vice Dean School of Fine and Applied Arts
Research interests: Generation of statistical appearance models and their use in image interpretation, coding and synthesis applications.

www.cut.ac.cy/mga/research/vmc

Δρ. ‘Αντρη Ιωάννου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Συντονίστρια κατεύθυνσης Διαδραστικών Πολυμέσων προπτυχιακών σπουδών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Σχεδιασμός και αξιολόγηση ηλεκτρονικών συνεργατικών περιβάλλοντων μάθησης, χρήση τεχνολογίας για την υποστήριξη της συνεργασίας και τη δημιουργία γνώσης.

 

Dr. Andri Ioannou

Assistant Professor, Co-ordinator of the Interactive Multimedia path in the undergraduate programme of studies
Research interests: Design and evaluation of computer-supported collaborative learning environments, use of technology to support student collaboration, integration of technology in education.

 

cyprusinteractionlab.com

Δρ. Δέσποινα Μιχαήλ

Επίκουρη Καθηγήτρια, Συντονίστρια MSc Σχεδιασμός και Ανάτπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γραφικά υπολογιστών, εικονική πραγματικότητα

Dr. Despina Michael

Assistant Professor, Co-ordinator MSc Computer Games and Interactive Technologies
Research interests: Computer graphics, virtual reality.

 

getlab.org

Καίτη Μαυρή

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Σχεδιασμός διεπαφής βάση διαδυκτιακών προδιαγραφών για την ευχρηστία, χρήση τεχνολογίας για την υποστήριξη της εκμάθησης.

 

Katerini Mavri

Special Teaching Staff
Research interests: Interface design and development based on web standards and usability guidelines, technology enhanced learning

 

cyprusinteractionlab.com

Νίκος Σύννος

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Υπαίθρου “Animafest” και επιμελητής του “Animation Forum”
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πειραματικός κινηματογράφος, αnimation, δημιουργικές παραγωγές στο ψηφιακό χώρο

 

Nicos Synnos

Special Teaching Staff, member of the organising committee for the international outdoors animation festival 'Animafest' and co-ordinator of the 'Animation Forum'
Research interests: Experimental cinematography, animation, creative digital applicationsns

 

http://goo.gl/Gb1Unp

Ιφιγένεια Νύσση

Η καθαριστριά μας
Ο καθένας που συναντάμε έχει κάτι να μας διδάξει.

 

Iphigenia Nesse

Our clearning lady
Everyone you meet has something to teach you.