ΠΓΤ 528: Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Πολυμέσων / MGA 528: Design for Multimedia

ΠΓΤ 528: Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Πολυμέσων (7.5 ECTS)
 
Το μάθημα εξετάζει τον ρόλο της τέχνης σε σύγχρονες πολυμεσικές εφαρμογές προσφέροντας ένα πλαίσιο όπου οι φοιτητές εξερευνούν και αναπτύσσουν αισθητικά προοδευτικές έννοιες και επαγγελματικές πρακτικές. Στοχεύει στη ανάπτυξη ικανοτήτων καλλιτεχνικής διεύθυνσης, σκηνοθεσίας, εικονογράφησης ταινίας (storyboarding), σχεδιασμού χαρακτήρων, χώρων, και διεύθυνσης φωτογραφίας και την ολοκλήρωση και παρουσίαση του προπαραγωγικού σταδίου για διαφορετικές δημιουργικές εφαρμογές. Προαπαιτούμενο: Έγκριση Ακαδημαϊκού Συμβούλου.
 
MGA 528: Design for Multimedia (7.5 ECTS)
 
The course examines the role of art in modern multimedia applications by providing a framework where students explore and develop aesthetically progressive concepts and business practices. It aims to develop skills in art direction, storyboarding, character design, layout and virtual environments design, filmmaking and direction of photography, for the completion and presentation of the pre-production stage of different creative applications. Prerequisite: Approval of the Academic Director.

 

03
 
05
 
06
 
07
 
010
 
01
 
04

 

09

SHARE

Comments are closed.