Περισσότεροι από 450 καλλιτέχνες θα εξερευνήσουν το Pop στην ψηφιακή εποχή / More than 450 artists explore Pop in the digital era

Το Athens Digital Arts Festival είναι ένα διεθνές φεστιβάλ που γιορτάζει τον ψηφιακό πολιτισμό μέσω μίας ετήσιας συνάντησης φέρνοντας μαζί μια παγκόσμια κοινότητα καλλιτεχνών και του κοινού. Το Athens Digital Arts Festival ενθαρρύνει, τονώνει και προωθεί όλες τις πτυχές της ψηφιακής δημιουργικότητας με τη φιλοξενία τοπικών καθώς και διεθνών καλλιτεχνών και κοινοτήτων.

http://2016.adaf.gr/news/more-than-450-artists-explore-pop-in-the-digital-era/

 

Athens Digital Arts Festival is an International Festival which celebrates digital culture through an annual gathering bringing together a global community of artists and audiences. Athens Digital Arts Festival encourages, stimulates and promotes all aspects of digital creativity by hosting local as well as international artists and communities.

http://2016.adaf.gr/news/more-than-450-artists-explore-pop-in-the-digital-era/

SHARE

Comments are closed.