Η εκπαίδευση του Design στη Κύπρο: προσδοκίες και προκλήσεις / Design education in Cyprus: expectations and challenges

ext

 

Στην έρευνα αυτή μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν ενήμερη γνώμη για το Design στη Κύπρο. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες δεν είναι απαραίτητο να είναι σχεδιαστές. Οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές, και μπορούν να δοθούν είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά. Το ερωτηματολόγιο θα κλείσει στις 30 Νοεμβρίου 2016 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2017.

 

http://bit.ly/design_in_cyprus

 

Anyone can participate in this research, as long as they have an informed opinion about design in Cyprus. However, it is not necessary for the participants to be designers. All replies are confidential, and they can be submitted in Greek or English. The research will be completed by Wednesday, 30th of November 2016 and the results will be announced early in 2017.

 

http://bit.ly/design_in_cyprus

SHARE

Comments are closed.