Τι λένε οι φοιτητές μας για το ΜΑ Διαδραστικά Πολυμέσα / What our students say about the MA in Interactive Multimedia


“Ως φοιτήτρια του μεταπτυχιακού ΜΑ στα Διαδραστικά Πολυμέσα, αυτό που μου άρεσε περισσότερο από το πρόγραμμα σπουδών ήταν το πνεύμα της ομαδικότητας, της συνεργασίας και αλληλοβοήθειας που συνάντησα μεταξύ τόσο των φοιτητών όσο και των καθηγητών.” (Ελένη Νικολαΐδου)
 
“As a student in the MA in Interactive Multimedia, what I liked is the spirit of teamwork, cooperation and mutual aid which was shared among both students and lecturers.” (Helen Nicolaidou)


“Ως φοιτήτρια του μεταπτυχιακού ΜΑ στα Διαδραστικά Πολυμέσα, αυτό που μου άρεσε περισσότερο από το πρόγραμμα σπουδών ήταν ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Το ευχάριστο μαθησιακό κλίμα που επικρατούσε ανάμεσα στους συμμετέχοντες, η συνεργασία με τους καθηγητές, η δυνατότητα για επαφή με καινότομες τεχνολογίες και η διεύρυνση των γνώσεών μου σε ένα γνωστικό τομέα για το οποίο γνώριζα πολύ λίγα.” (Μαριάννα Ιωάννου)
 
“As a student in the Master MA in Interactive Multimedia, what I liked most is EVERYTHING. The pleasant learning atmosphere that prevailed among the participants, cooperation with teachers, the opportunity to access and use innovative technologies and the expansion of My knowledge in an area of knowledge for which I knew very little previously.” (Marianna Ioannou)


“Ως φοιτητής του μεταπτυχιακού ΜΑ στα Διαδραστικά Πολυμέσα, αυτό που μου άρεσε περισσότερο από το πρόγραμμα σπουδών είναι η ευελιξία που έχει με το να επιλέξεις εσύ ποια μαθήματα σε ενδιαφέρουν να παρακολουθήσεις, και έτσι ο κάθε φοιτητής φτιάχνει το πρόγραμμα του με τα δικά του ενδιαφέροντα. Μου αρέσει επίσης ότι υπάρχουν πολλές επιλογές καλύπτοντας διάφορα πεδία στον χώρο των πολυμέσων με σκοπό οι γνώσεις που αποκτούνται να βοηθήσουν στην επαγγελματική αποκατάσταση μετά το μεταπτυχιακό.” (Ανδρέας Πολυδώρου)
 
“As a student in the MA in Interactive Multimedia, what I liked most of the curriculum is the flexibility you have to choose the courses/lessons that you are interested in, so each student selects a path based on their own interests. I also like that there are many options covering various fields in the area of multimedia and the knowledge acquired can assist me professionally after the completion of the MA.” (Andreas Polydorou)


“Ως φοιτήτρια του μεταπτυχιακού ΜΑ στα Διαδραστικά Πολυμέσα, αυτό που μου άρεσε περισσότερο από το πρόγραμμα σπουδών είναι οι καινούργιες γνώσεις και οι νέοι ορίζοντες που ξεδιπλώνονται στο μέλλον.” (Μαρία Χατζηδαυίδ).
 
“As a student in the MA in Interactive Multimedia, what I liked more is that the new knowledge I have will open new horizons in the future.” (Maria Chatzidafid).


“Ως φοιτητής του μεταπτυχιακού ΜΑ στα Διαδραστικά Πολυμέσα, αυτό που μου άρεσε περισσότερο από το πρόγραμμα σπουδών είναι ο εμπειρικός τρόπος απόκτησης της γνώσης, κάτι που δεν έχω συναντήσει αλλού.” (Κωνσταντίνος Γεωργίου)
 
“As a student in the MA in Interactive Multimedia, what I liked most of the curriculum is the empirical way of acquiring knowledge, something I have not encountered elsewhere.” (George Constantine)


“Ως φοιτητής του μεταπτυχιακού ΜΑ στα Διαδραστικά Πολυμέσα, αυτό που μου άρεσε περισσότερο από το πρόγραμμα σπουδών είναι ότι με βοήθησε να ανέβω ένα ακόμη σκαλοπάτι στη γνώση. Η όλη διαδικασία μάθησης ήταν μια πρόκληση να ξεπεράσω τα όρια μου και να εξελιχθώ. Απέκτησα πρακτικές γνώσεις που θα με βοηθήσουν στην μετέπειτα επαγγελματική ζωή μου. Πέρα όμως από τις γνώσεις, η συνεργασία μου με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές μου κατά την διάρκεια της φοίτησης μου ήταν άψογη.” (Κυριάκος Ιωάννου)
 
“As a student in the MA in Interactive Multimedia, what I liked most of the curriculum is that it helped me to climb one more step of knowledge. The whole learning process was a challenge to surpass my limits and evolve. I gained practical knowledge that will help me in my later professional life. Besides knowledge, my collaboration with teachers and my fellow students during my studies was flawless.” (Kyriakos Ioannou)


“Ως φοιτήτρια του μεταπτυχιακού ΜΑ στα Διαδραστικά Πολυμέσα, αυτό που μου άρεσε περισσότερο από το πρόγραμμα σπουδών και το θεωρώ πλεονέκτημα ειναι η εμπιστοσύνη αλλά και η ελευθερία που παρέχει στον κάθε φοιτητή ξεχωριστά, στο να επιλέξει ο ίδιος το βαθμό που θέλει να διευρύνει τις γνώσεις του. Εναπόκειται λοιπόν στο φοιτητή το πόσο θα εκμεταλλευτεί τις γνώσεις που του παρέχει αυτό το μεταπτυχιακό.” (Μαρία Πασχάλη)
 
“As a student in the MA in Interactive Multimedia, what I liked most of the curriculum and consider as an advantage is the trust and the freedom provided to each student individually, to choose by themselves how to the extent and expand their knowledge. It is therefore up to the student how to exploit the knowledge which this study programme provides.” (Maria Paschali)

SHARE

Comments are closed.