Νέα ιστοσελίδα ΜΑ Διαδραστικά Πολυμέσα / New website MA Interactive Multimedia Copy

Με κάποιο βαθμό υπερηφάνειας, ανακοινώνουμε τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του MA Διαδραστικά Πολυμέσα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παραμένει ένα έργο υπό εξέλιξη. Ωστόσο, αν θα σας ενδιέφερε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα σπουδών, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στις ενότητες «Γενικά» και «Πρόγραμμα». Στην ενότητα «Προσωπικό», μπορείτε να βρείτε μια σύντομη περιγραφή του προσωπικού που διδάσκει στο πρόγραμμα, καθώς και να πάρετε μια ιδέα σχετικά με τις ειδικότητές των καθηγητών. Οι φοιτητές μας προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα και μπορείτε να γνωρίσετε μερικούς από αυτούς στην ενότητα «Εισαχθέντες». Τέλος, στην ενότητα «Γκάλλερι» μπορείτε να δείτε μερικά από τα δημιουργικά τους έργα. Αν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε μία φιλική ομάδα που νοιάζεται πάρα πολύ για την εκπαιδευτική πρόοδο των φοιτητών της.

 

With some level of pride, we are launching the new website of the MA in Interactive Multimedia at Cyprus University of Technology. To some extent, this is a work in progress. If you are interested in finding out more about what this programme of studies can offer you, then you will find useful information in the ‘About’ and ‘Programme’ sections. In the ‘Faculty’ section you can find a short description of the staff that teach in the programme, as well as get an idea on their areas of expertise. Our students come from diverse professional backgrounds and you can check some of them out in the ‘Cohort’ section. Lastly, in the ‘Gallery’ section you can view some of their creative outputs. If you still have questions after you explore this site, please do not hesitate to contact us. We are a friendly bunch that cares immensely about the educational progress of our students.

SHARE

Comments are closed.