ΠΓΤ 528: Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Πολυμέσων / MGA 528: Design for Multimedia

ΠΓΤ 528: Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Πολυμέσων (7.5 ECTS)   Το μάθημα εξετάζει τον ρόλο της τέχνης σε σύγχρονες πολυμεσικές εφαρμογές προσφέροντας ένα πλαίσιο όπου οι φοιτητές εξερευνούν και αναπτύσσουν αισθητικά προοδευτικές έννοιες και επαγγελματικές πρακτικές. Στοχεύει στη ανάπτυξη ικανοτήτων καλλιτεχνικής διεύθυνσης, σκηνοθεσίας, εικονογράφησης ταινίας (storyboarding), σχεδιασμού χαρακτήρων, χώρων, και διεύθυνσης φωτογραφίας και την ολοκλήρωση και παρουσίαση του προπαραγωγικού σταδίου για διαφορετικές δημιουργικές εφαρμογές. Προαπαιτούμενο: Έγκριση Ακαδημαϊκού Συμβούλου.   MGA 528: Design for Multimedia (7.5 ECTS)   The course examines the role of art in modern multimedia applications by providing a framework where students explore and develop aesthetically progressive conc ...

More

Περισσότεροι από 450 καλλιτέχνες θα εξερευνήσουν το Pop στην ψηφιακή εποχή / More than 450 artists explore Pop in the digital era

Το Athens Digital Arts Festival είναι ένα διεθνές φεστιβάλ που γιορτάζει τον ψηφιακό πολιτισμό μέσω μίας ετήσιας συνάντησης φέρνοντας μαζί μια παγκόσμια κοινότητα καλλιτεχνών και του κοινού. Το Athens Digital Arts Festival ενθαρρύνει, τονώνει και προωθεί όλες τις πτυχές της ψηφιακής δημιουργικότητας με τη φιλοξενία τοπικών καθώς και διεθνών καλλιτεχνών και κοινοτήτων. http://2016.adaf.gr/news/more-than-450-artists-explore-pop-in-the-digital-era/   Athens Digital Arts Festival is an International Festival which celebrates digital culture through an annual gathering bringing together a global community of artists and audiences. Athens Digital Arts Festival encourages, stimulates and promotes all aspects of digital creativity by hosting local as well as international artists and communit ...

More

Η εκπαίδευση του Design στη Κύπρο: προσδοκίες και προκλήσεις / Design education in Cyprus: expectations and challenges

  Στην έρευνα αυτή μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν ενήμερη γνώμη για το Design στη Κύπρο. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες δεν είναι απαραίτητο να είναι σχεδιαστές. Οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές, και μπορούν να δοθούν είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά. Το ερωτηματολόγιο θα κλείσει στις 30 Νοεμβρίου 2016 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2017.   http://bit.ly/design_in_cyprus   Anyone can participate in this research, as long as they have an informed opinion about design in Cyprus. However, it is not necessary for the participants to be designers. All replies are confidential, and they can be submitted in Greek or English. The research will be completed by Wednesday, 30th of November 2016 and the results will be announced early in 2017.   http://bit. ...

More

Τι λένε οι φοιτητές μας για το ΜΑ Διαδραστικά Πολυμέσα / What our students say about the MA in Interactive Multimedia

“Ως φοιτήτρια του μεταπτυχιακού ΜΑ στα Διαδραστικά Πολυμέσα, αυτό που μου άρεσε περισσότερο από το πρόγραμμα σπουδών ήταν το πνεύμα της ομαδικότητας, της συνεργασίας και αλληλοβοήθειας που συνάντησα μεταξύ τόσο των φοιτητών όσο και των καθηγητών.” (Ελένη Νικολαΐδου)   “As a student in the MA in Interactive Multimedia, what I liked is the spirit of teamwork, cooperation and mutual aid which was shared among both students and lecturers.” (Helen Nicolaidou) “Ως φοιτήτρια του μεταπτυχιακού ΜΑ στα Διαδραστικά Πολυμέσα, αυτό που μου άρεσε περισσότερο από το πρόγραμμα σπουδών ήταν ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Το ευχάριστο μαθησιακό κλίμα που επικρατούσε ανάμεσα στους συμμετέχοντες, η συνεργασία με τους καθηγητές, η δυνατότητα για επαφή με καινότομες τεχνολογίες και η διεύρυνση των γνώσε ...

More

Νέα ιστοσελίδα ΜΑ Διαδραστικά Πολυμέσα / New website MA Interactive Multimedia Copy

Με κάποιο βαθμό υπερηφάνειας, ανακοινώνουμε τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του MA Διαδραστικά Πολυμέσα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παραμένει ένα έργο υπό εξέλιξη. Ωστόσο, αν θα σας ενδιέφερε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα σπουδών, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στις ενότητες «Γενικά» και «Πρόγραμμα». Στην ενότητα «Προσωπικό», μπορείτε να βρείτε μια σύντομη περιγραφή του προσωπικού που διδάσκει στο πρόγραμμα, καθώς και να πάρετε μια ιδέα σχετικά με τις ειδικότητές των καθηγητών. Οι φοιτητές μας προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα και μπορείτε να γνωρίσετε μερικούς από αυτούς στην ενότητα «Εισαχθέντες». Τέλος, στην ενότητα «Γκάλλερι» μπορείτε να δείτε μερικά από τα δημιουργικά τους έργα. Αν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικ ...

More